V našom zbore pracujú oddelenia:

Sobotná škola

Detská sobotná škôlka

Zdravie