Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 10:45 – biblické štúdium (sobotná škola)

prestávka

11:00 – 12:30 – kázanie z Božieho Slova

prestávka (obed)

13:30 – 14:30 – variabilný popoludnajší program (kázanie z Božieho Slova, kresťanský domov)

________________________________________________________________________________________________

Rozpis kázani na 4. štvrťrok 2020:

 

kázanie / popoludnie

03.10. – Lacika A. / Lacika A.

10.10. – Hanák P. / Hanák P.

17.10. – Homišin M. / Homišin M.

24.10. – Kern B. ml. / Kern B. ml.

31.10. – Homišin M. / Komora D. (Vysvätenie za staršieho zborov TO, BN a PD)

 

07.11. – Klčo M. st. / kresťanský domov

14.11. – Kern B. st. / Kern B. st.

21.11. – Homišin M. / Komora D. (Večera Pánova)

28.11. – Lacika M. / kresťanský domov

 

05.12. – Barát P. / Barát P.

12.12. – Skubly L.

19.12. – Homišin M. / Homišin M.

26.12. – (Zbierka 13. soboty pre Juhoázijskú divíziu)