Kontakty – miestny zbor

Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našom meste.

Adresa zboru: Železničiarska 22, 955 01 Topoľčany

________________________________________________________________________________________________

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 10:45 – biblické štúdium (sobotná škola)

prestávka

11:00 – 12:30 – kázanie z Božieho Slova

prestávka (obed)

13:30 – 14:30 – variabilný popoludnajší program (kázanie z Božieho Slova, kresťanský domov)

________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Mgr. et Mgr. Martin Homišin

e-mail: martin.homisin@gmail.com

mobil: +421 904 318 576

________________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V TOPOĽČANOCH?

GPS súradnice: 48.5577662; 18.1654183