Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 10:45 – biblické štúdium (sobotná škola)

prestávka

11:00 – 12:30 – kázanie z Božieho Slova

prestávka (obed)

13:30 – 14:30 – variabilný popoludnajší program (kázanie z Božieho Slova, kresťanský domov)

________________________________________________________________________________________________

Rozpis kázani na 4. štvrťrok 2019:

 

kázanie / popoludnie

05.10. – Hanák P.

12.10. – Homišin M. / Homišin M.

19.10. – Komora D. / Komora D.

26.10. – 

 

02.11. – Klčo M. st.

09.11. – Uhrin R. / Uhrin R.

16.11. – Barát P. / Barát P.

23.11. – Homišin M. / Komora D. (Večera Pánova)

30.11. – Lacika M. / K.D.

 

07.12. – Homišin M. / Homišin M.

14.12. – Lacika A. / Lacika A.

21.12. – Ondrušek S. / Ondrušek S.

28.12. – Kern B. ml. / Kern B. ml.