Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

9:30 – 10:45 – biblické štúdium (sobotná škola)

prestávka

11:00 – 12:30 – kázanie z Božieho Slova

prestávka (obed)

13:30 – 14:30 – variabilný popoludnajší program (kázanie z Božieho Slova, kresťanský domov)

________________________________________________________________________________________________

Rozpis kázani na 1. štvrťrok 2020:

 

kázanie / popoludnie

04.01. – Homišin M. / Homišin M.

11.01. – Novota J. / Novota J.

18.01. – Barát P. / Barát P.

25.01. – Homišin M. / Homišin M.

 

01.02. – Komora D. / Komora D.

08.02. – Majtán M. / Majtán M.

15.02. – Moudrý P. / Moudrý P.

22.02. – Homišin M. / Homišin M.

29.02. – Komora D. / Komora D.

 

07.03. – Márföldi D. / Márföldi D.

14.03. – Komora D. / Komora D. (Večera Pánova)

21.03. – Homišin M. / Homišin M.

28.03. – Detská bohoslužba